Regulament

REGULAMENT
de organizare si functionare a Inspectoratului de Jandarmi Judetean

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta este constituit si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane.
Conform legii, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta este o unitate destinata sa organizeze, sa conduca si sa coordoneze activitatile specifice pentru indeplinirea atributiilor ce revin Jandarmeriei Romane in zona de responsabilitate corespunzatoare teritoriului judetului Constanta.
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta are sediul in municipiul Constanta.
Subunitatile din compunerea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, functioneaza in localitatea de resedinta a unitatii sau pot fi dislocate ori redislocate, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in alte localitati urbane si rurale din zona de responsabilitate a unitatii.
Cu aprobarea prealabila a ministrului afacerilor interne si la ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, unitatea poate actiona in alta zona a tarii decat cea de responsabilitate permanenta, in functie de situatia operativa existenta, in conditiile legii.
Intreaga activitate din cadrul inspectoratului se desfasoara exclusiv pe baza si in executarea legii, sub autoritatea si controlul Ministerului Afacerilor Interne si Inspectoratului General al Jandarmeriei.
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta este unitate bugetara cu personalitate juridica, condusa de un inspector-sef care are calitatea de ordonator tertiar de credite.
Interesele Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta in fata instantelor judecatoresti si a altor autoritati jurisdictionale sunt reprezentate de catre consilierul juridic al acestei structuri, in conditiile legii.
In indeplinirea atributiilor si sarcinilor specifice, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta si structurile subordonate acestuia coopereaza cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale Sistemului National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala si cu alte institutii ale statului, cu organizatii, institutii si autoritati ale administratiei publice locale din zona de responsabilitate, asociatii si organizatii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice, in conditiile legii. In relatiile cu acestea, inspectoratul este reprezentat de inspectorul-sef sau de inlocuitorul legal.
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta are o structura militara, strict ierarhizata, stabilita prin statul de organizare aprobat de ministrul afacerilor interne.

Conform statului de organizare, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta are in compunere structura de comandament, organizata pe servicii, birouri, compartimente, detasamente, plutoane, posturi, grupe, structure de suport logistic, medical sau de alta natura, constituite conform legii.
Personalul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta este format din ofiteri, maistri militari, subofiteri si personal contractual.
Relatiile de informare si conlucrare dintre compartimentele Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta se stabilesc in scopul asigurarii indeplinirii misiunilor si sarcinilor.

Pentru indeplinirea sarcinilor specifice, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta sunt constituite consilii, comisii, comitete sau asociatii.
Circuitul informatiilor operative si de interes general in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta se desfasoara, conform prevederilor legale, prin compartimentele cu atributii pe linie de secretariat si documente clasificate, relatii cu publicul si arhiva.
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta este subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si este destinat planificarii, organizarii, conducerii si executarii misiunilor specifice si indeplinirii atributiilor ce revin Jandarmeriei in zona de responsabilitate corespunzatoare teritoriului judetului Constanta ori in alta zona stabilita prin ordin al Inspectorului General al Jandarmeriei Romane, cu aprobarea prealabila a ministrului afacerilor interne.

Conducerea nemijlocita a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta este exercitata de un inspector-sef, numit in functie prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Romane. In indeplinirea atributiilor functionale, acesta se consulta si este sprijinit permanent de un prim-adjunct si un adjunct, denumiti in continuare adjuncti, numiti in functie prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Romane.
Pentru aplicarea prevederilor legale, a regulamentelor militare, a ordinelor si instructiunilor esaloanelor superioare, inspectorul-sef emite ordine obligatorii pentru personalul din subordine.
Conducerea inspectoratului este exercitata pe baza prevederilor legilor, a regulamentelor militare, a ordinelor si instructiunilor ministrului afacerilor interne si inspectorului general al Jandarmeriei Romane.
STRUCTURA INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDETEAN CONSTANTA

• Inspector sef
• Prim-adjunct al inspectorului sef
• Adjunct al inspectorului sef
• Serviciul Management Operational
• Serviciul Ordine si Siguranta Publica
• Serviciul Suport Logistic
• Serviciul Resurse Umane si Formare Profesionala
• Serviciul Comunicatii si Tehnologia Informatiei
• Serviciul Financiar
• Biroul Paza si Protectie Institutionala
• Biroul Cercetare Documentare
• Compartimentul Marketing si Achizitii
• Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate si Arhiva
• Compartimentul Juridic
• Compartimentul Structura de Securitate
• Compartimentul Psihologic
• Compartimentul Informare, Relatii Publice si cu Publicul
• Compartimentul Asistenta Religioasa
• 9 detasamente operative

ATRIBUTIILE JANDARMERIEI ROMANE

Jandarmeria Romana, prin structurile sale specializate, are urmatoarele atributii:
a) apara, prin mijloacele si metodele prevazute de lege, viata, integritatea corporala si libertatea persoanei, proprietatea publica si privata, interesele legitime ale cetatenilor, ale comunitatii si ale statului;
b) executa misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor promotionale, comerciale, manifestarilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane;
c) executa misiuni de restabilire a ordinii publice cand aceasta a fost tulburata prin orice fel de actiuni sau fapte care contravin legilor in vigoare;
d) executa, la solicitarea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare si restabilire a ordinii publice in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;
e) executa, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administratiei si internelor, misiuni de mentinere a ordinii publice pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor in statiuni montane si pe trasee turistice din zona acestora, precum si pe litoralul Marii Negre, in Delta Dunarii ori in statiuni balneare sau in alte zone de interes operativ;
f) executa, in cooperare cu institutiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activitati la care participa inalti demnitari romani sau straini pe teritoriul Romaniei, in zona obiectivelor si a locurilor de desfasurare a activitatilor;
g) executa, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor competente, misiuni de urmarire si prindere a evadatilor, dezertorilor si a altor persoane despre care exista date si indicii temeinice ca intentioneaza sa savarseasca sau au savarsit infractiuni ori care se sustrag masurii arestarii preventive sau executarii pedepselor privative de libertate;
h) executa misiuni de interventie antiterorista la obiectivele aflate in responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea si neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune in pericol siguranta persoanelor, bunurilor, valorilor si transporturilor speciale;
i) asigura, in conditiile legii, paza sau protectia si apararea obiectivelor, a bunurilor si valorilor de importanta deosebita, stabilite prin hotarare a guvernului, si a obiectivelor apartinand Ministerului Afacerilori Interne, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor;
j) asigura, in conditiile legii, paza sau protectia transportului unor valori importante, precum si a transportului armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase, definite astfel prin lege;
k) participa, in cooperare cu celelalte institutii ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire si neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul Romaniei;
l) participa, impreuna cu alte institutii abilitate, la supravegherea, controlul si asigurarea protectiei si conservarii fondului cinegetic si piscicol natural, a fondului silvic si de protectie a mediului, prin masuri specifice de prevenire si combatere a oricaror incalcari ale prevederilor normelor legale;
m) participa la protectia corespondentei secrete pe timpul transportului acesteia pe intreg teritoriul Romaniei;
n) participa la limitarea si inlaturarea consecintelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;
o) participa, in conditiile legii, la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu efective si tehnica din dotare, la activitati de instruire, la constituirea fortelor internationale destinate indeplinirii unor misiuni in cadrul actiunilor de prevenire a conflictelor si gestionarii situatiilor de criza, de intarire - consiliere, asistenta, formare, control - a fortelor de ordine locale sau de substitutie a acestora in toate domeniile lor de activitate. In timpul indeplinirii acestor misiuni efectivele de jandarmi participante beneficiaza de drepturile stabilite prin lege pentru militarii care executa misiuni in strainatate;
p) asigura masuri de ordine si de protectie a zonelor in care s-a produs sau exista pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situatii de urgenta ce pun in pericol viata, integritatea fizica a persoanelor sau bunurile acestora;
q) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, potrivit legii;
r) efectueaza, in conditiile legii, acte necesare inceperii urmaririi penale pentru infractiunile constatate pe timpul executarii misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 61 din Codul de procedura penala;
s) desfasoara activitati de cercetare si documentare in vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesara executarii misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente in comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestari publice, cu cele cunoscute ca apartinand unor grupuri cu comportament huliganic, precum si cu alte informatii de interes operativ necesare executarii misiunilor;
t) executa orice alte atributii prevazute prin lege.

La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in situatii care nu sufera amanare, la propunerea inspectorului general, ministrul administratiei si internelor poate aproba asigurarea temporara a protectiei unor persoane, obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decat cele stabilite prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.
Jandarmeria Romana solicitarii magistratului de a participa, impreuna cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale.
In indeplinirea atributiilor Jandarmeria Romana se bazeaza pe concursul autoritatilor publice si al persoanelor fizice sau juridice, care furnizeaza, la cerere, date si documente necesare indeplinirii atributiilor stabilite prin lege.
Pentru indeplinirea atributiilor, jandarmii aflati in misiune folosesc armamentul si mijloacele tehnice din dotare, potrivit dispozitiilor legale.

Pe timpul starii de urgenta, Jandarmeria Romana continua sa isi indeplineasca misiunile specifice, asigurand totodata aplicarea prevederilor ordonantelor militare prevazute in decretul de instituire a acestei stari.
Pe timpul starii de asediu, la mobilizare si in timp de razboi, Jandarmeria Romana, pe langa atributiile prevazute anterior, in calitate de componenta a fortelor armate, indeplineste si urmatoarele atributii:

a) executa paza, protectia si apararea obiectivelor stabilite de autoritatile militare, altele decat cele la care se asigura paza militara in timp de pace;
b) participa la descoperirea, capturarea sau la neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe teritoriul tarii, in locurile de dispunere a unitatilor sau subunitatilor de jandarmi;
c) participa la apararea unor localitati;
d) asigura paza bunurilor apartinand domeniului public sau privat, in cazurile de evacuare impuse de actiunile inamicului;
e) participa la actiunile de inlaturare a efectelor loviturilor executate de catre inamic din aer, cu mijloace de nimicire in masa, incendiare sau clasice;
f) executa, in cooperare cu alte forte abilitate, actiuni pentru descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care activeaza pe teritoriul national;
g) participa la actiuni de evacuare a populatiei, control si indrumare a circulatiei, de escortare a prizonierilor de razboi si paza a acestora in obiective din zona interioara, de dirijare si indrumare a refugiatilor, paza si aparare a unor zone cu destinatie speciala;
h) participa la anuntarea si trimiterea la celelalte unitati ale Ministerului Afacerilor Interne a personalului necesar pentru completarea acestora, in conditiile legii;
i) coopereaza cu celelalte componente ale sistemului de aparare si securitate nationala pentru asigurarea si protectia mobilizarii si participa la asigurarea punerii in aplicare a ordonantelor militare, potrivit legii;
j) executa orice alte atributii si misiuni privind apararea tarii, potrivit legii.
Pe durata starii de razboi, Jandarmeria Romana se subordoneaza operational autoritatii militare nationale la nivel strategic.

    
JANDARMERIA CONSTANTA - LEGE SI ORDINE